Velkommen til Kuldespesialisten

Kontakt oss

KLIMASKAP/Miljøsimulering

Klimaskap og miljøsimuleringsutstyr er komplekse og avanserte maskiner som trenger ettersyn.
Kuldespesialisten er Weiss Technik og Vötsch Industrietechnik sin servicerepresentant  i Norge.  

KJØL OG FRYS

Vi tilbyr kjøle- og fryserom til industri og privat.
I samarbeid med Thermocold AS tilbyr vi alt av kjøleteknisk utstyr som brukes i forbindelse med nedkjøling og innfrysning av konsumvarer. 
Prefabrikerte standard rom eller spesialbygd etter mål til næring eller privatpersoner.

Illustrasjonsbilde serviceavtaler

SERVICEAVTALER & KALIBRERING

Kuldespesialisten har et stort antall serviceavtaler med en bred kundebase. Klimaskap er avanserte maskiner, og er i behov for jevnlig ettersyn. Weiss Technik anbefaler service ved  2.500 driftstimer eller minst èn gang pr.år på sine klimaskap. Klimaskapene inneholder også kuldemediumgasser, og skal derfor i henhold til EU forordning 517/2014 lekkasjesøkes hvert år ved fyllingsmengder som overstiger 5 tonn CO2 ekvavilenter.

Mann med hette og skjerf

Verdensyhet: Weiss Technik har i samarbeid med Dresden Tekniske Universitet utviklet verdens første alternativ til kuldemedium R23 som benyttes i lavtemperatur klimakamre. Trykk på bildet over for mer informasjon.

Klimakammer

UTLEIgE

Vi har diverse klimaskap til utleige tilgjengelig på vårt lager.                                                                               Ofte trenger kundene ekstra kapasitet under travle testperioder, eller ved nedetid på eksisterende utstyr. Da kan leige være alternativ til å kjøpe nytt klimaskap. Du slipper høye engangs investeringskostnader og binding av kapital. Vi står for vedlikeholdet, service og kalibrering og du betaler kun den lave månedlige leigen, samt transport av klimaskapet.                              Klimaskapet igangsettes hos kunde og opplæring blir gitt. Minimums leigeperiode er 3 måneder, med ingen tvungen utløpsdato.