Den «perfekte stormen»

Unormale forhold i kraftmarkedet den siste tiden har medført noe som kalles for den «perfekte stormen», hvilket betyr at en rekke uheldige omstendigheter inntreffer samtidig, med den følge at det er oppstått kraftmangel og dermed også høyere kraftpriser. Dette påvirker de fleste områder av samfunnet, spesielt i de sørlige delene av Norge, for enn så lenge har Nord-Norge sluppet forholdsvis rimelig unna, men det er vel bare et spørsmål om tid før de også rammes.

Økte strømpriser

I og med at dette har medført betraktelig høyere pris på kraft, blant annet strøm, har det utvilsomt hatt en stor innvirkning på norske bedrifters økonomi, og da spesielt de som er avhengig av elektrisk kraft for å enten kunne produsere eller til drift av maskiner tilknyttet virksomheten.

En to og tredobling av strømprisen kan for mange av disse være kritiske, og derfor ønsker mange å finne alternative løsninger til kraftforbruket sitt, eller på andre måter få ned forbruket for å redusere kostnaden i den grad dette er mulig.

Spare på strømmen

En ting er helt elementære ting som å spare på strømmen ved å skru av lyset i rom man ikke er i, men også å senke temperaturen på vinterstid kan være et alternativ, og kanskje ikke bruke like mye klimaanlegg om sommeren. Mange velger også å installere tidsur slik at bedriften selv skrur ned for forbruket når det ikke er noen til stede, og der det er mulig kan det med fordel også skiftes ut eldre elektronikk som gjerne er mer ressurskrevende enn nytt utstyr. Noe så enkelt som en lett varmepumpe kan gjøre mye, og kan den programmeres kan man stille den slik at den kun kjører når strømmen er billigst.

Leie eller eie klimaskap

Er man i en bransje hvor det hyppig benyttes klimaskap, kan det plutselig være interessant å se på flere alternative løsninger. Mange benytter seg av en løsning hvor de leier seg inn hos andre aktører som har et eller flere klimaskap avsatt til utleie, hvilket kan være en fin løsning, men da disse bedriftene ofte kalkulerer en pris hvor strømforbruket er iberegnet, vil det naturlig nok også bli en prisøkning på dette området. Dette kan man ikke selv styre, men man er prisgitt de leieavtalene man allerede har, eller man kan gå til anskaffelse av sitt eget klimaskap for selv å ha full kontroll over bruken og kostnadene knyttet til strøm.

Anskaffelse av et klimaskap

Riktignok vil en anskaffelse av et klimaskap være en kostnad man må bære på egne skuldre, men i den prisklassen kan de som regel avskrives over tid, og med gode serviceavtaler kan det være mye å spare over tid. Hvis man eier sitt eget klimaskap bestemmer man alt selv, og kan velge å bruke det når strømprisen er på det laveste. Videre kan man leie det ut til andre hvis man ønsker det, og beregner leieinntekten ut fra de samme faktorene man selv leide for tidligere, hvor strømprisen er en av dem. Hvilket betyr at den tiden klimaskapet leies ut, koster det ikke deg som eier noe.

De samme reglene gjelder faktisk hvis man leier en løsning i eget bygg, med mindre det foreligger klausul i leiekontrakten med leverandøren som tilsier noe annet.

Det kan virke som et paradoks at det faktisk er en bedre økonomisk løsning å ha et klimaskap i egne lokaler fremfor å leie seg inn andre steder, men forklaringen ligger i forutsigbarheten det medfører. Har man utstyret stående hos seg selv kan man bruke det når det er mest hensiktsmessig i forhold til strømprisen, fremfor å leie det andre steder og betale en makspris for å dekke de utgiftene som kommer der, pluss eventuelle leieinntekter til utleier.

Har du spørsmål?

Ta kontakt her hvis du har noen spørsmål!