Kuldespesialisten

Hva er en elektrodynamisk vibrator, og hva brukes den til?

Elektrodynamiske shakere er en type mekanisk vibrasjonsgenerator som brukes til å generere kontrollerte vibrasjoner i en rekke ulike industrielle og vitenskapelige applikasjoner. Disse vibratorene består av en elektrisk motor som er koblet til en installasjon slik at den kan vibrere, og de er i stand til å generere et bredt spekter av både frekvenser og amplituder.

Hvilke bruksområder har en elektrodynamisk vibrator?

En av de viktigste bruksområdene for en elektrodynamisk vibrator er i testing og kvalitetskontroll av produkter. Et eksempel er at vibratoren kan brukes til å teste hvordan et produkt vil tåle vibrasjoner under transport eller i bruk. Dette kan gjøre at produktet blir sikkert og pålitelig.

Vibratoren kan også brukes til å simulere krevende miljøforhold, som for eksempel jordskjelv eller vindbelastning, for å se hvordan et produkt vil oppføre seg i slike situasjoner.

Nyttig til forskning

Elektrodynamiske vibratorer kan også brukes i forskningssammenheng, for eksempel for å studere strukturell integritet eller forskjellige materialers egenskaper. Vibratoren kan brukes til å simulere vibrasjoner i et strukturelt element, slik som en stålkonstruksjon eller en bro, for å se hvordan det vil tåle slike belastninger over tid. Dette kan bidra til å identifisere svakheter i strukturen, slik at de kan bli reparert og/eller forsterket.

Viktig element innen produksjon

Elektrodynamiske vibratorer kan også brukes i produksjonssammenheng, for eksempel for å sikre jevn og pålitelig produksjon av emner som er følsomme for vibrasjoner. For eksempel kan vibratoren brukes til å sikre at emner som skal males eller lakkeres får jevn og ensartet behandling. Dette kan bidra til å øke kvaliteten på det ferdige produktet.

Fleksible løsninger

Som nevnt ovenfor, kan elektrodynamiske vibratorer generere et bredt spekter av frekvenser og amplituder. Dette gjør dem svært fleksible og brukbare i en rekke ulike situasjoner, og det er derfor ingen tvil om at de har blitt et viktig verktøy i mange industrielle og vitenskapelige sammenhenger. Uansett hva de brukes til, så kan en elektrodynamisk vibrator bidra til at produkter og strukturer er sikre, pålitelige og av høy kvalitet.

Totalleverandør av produktlinjer

Blant de største, og verdens eldste (fremdeles produserende) fabrikker av slike systemer, finner man IMV som har levert denne type løsninger siden 1957. De produserer alt selv, være seg vibratorer, kontrollere, forsterkere og programvare, som eneste produsent i verden, noe som gjør at disse produktene har svært god integrasjon med hverandre.

IMV har dessuten lang erfaring fra å levere til den japanske bilbransjen, noe som har gjort at de har bred erfaring i hva som kreves i forhold til dette. Løsningene de har utviklet har vist seg å være særdeles kompakte og lite plasskrevende – hvilket bidrar til smarte løsninger rent energimessig som igjen etterlater et lite fotavtrykk.

Eneforhandler

Kuldespesialisten AS er stolt eneforhandler av IMVs løsninger innen elektrodynamiske shakere og bistår gjerne med alt fra valg av løsning til sammensetning av komponenter ut fra dedikert bruk til montering og testkjøring på lokasjon.

Videre bistår Kuldespesialisten AS med opplæring og nødvendig vedlikehold i ettertid slik at du skal få mest mulig ut av den elektrodynamiske vibratoren så lenge som mulig.

Les mer om arbeidet vårt på bloggen her.