Hva er et klimaskap, og hvilke bruksområder har det?

Hva er et klimaskap, og hvilke bruksområder har det?

Litt enkelt forklart er et klimaskap, eller klimakammer som de også ofte kalles, et skap eller kammer bygget spesielt for å simulere forskjellige klima under forhåndsdefinerte kriterier. Dette kan være termiske forhold hvor det genereres temperaturer fra langt under 0 grader celsius opp til flere hundre varmegrader. Videre er det vanlig at luftfuktigheten kan justeres, slik at man kan simulere alt fra ørkenhete til arktiske forhold, eller regnskog hvis man ønsker det.

Nyttig testmiljø

Årsaken til dette er at man av ulike årsaker ønsker å skape et homogent og stabilt testmiljø, hvor man har full kontroll over alt fra hvilke temperaturer det skal opereres med, hvilken konsentrasjon av fuktighet man ønsker, og hvilke tidsintervaller de forskjellige parameterne skal være gyldige.

Et godt eksempel på bruk av et slikt klimaskap kan være for å teste hvordan ulike typer maling vil oppføre seg under norske forhold. Man påfører malingen på ønsket underlag, være seg treverk eller mur, plasserer det i et klimaskap og tester den under kontrollerte forhold mens man simulerer de fire årstidene i Norge. Kaldt og med tørr luft om vinteren, varmt og tørt om sommeren, og fuktig og med varierende temperatur om høsten.

Dette gjentas med kortere intervaller enn i virkeligheten og man kan avlese data og få et innblikk i hvordan denne malingen vil oppføre seg ute i den virkelige verden.

Forskning

Innen forskning finner man ofte klimaskap som et viktig element der hvor man ønsker å simulere spesielle vekstforhold for for eksempel planter, hvor det manipuleres med forskjellige vekstmiljøer slik at man vet hvorvidt en plante er velegnet til dyrkning i de omgivelsene man ønsker uten at planten påvirkes av ytre omstendigheter. Som blant annet innsekter eller sykdom i jordsmonnet de er plantet i.

Videre er bruk av klimaskap utbredt innen elektro- og bilindustrien, og for ikke å snakke om luft- og romfart. Her kan man simulere helt ekstreme miljøomgivelser samtidig som man har full kontroll på alt som skjer. Nye komponenter og følsom elektronikk man tidligere var avhengig av å teste i reelle situasjoner kan nå gjentakende ganger testes i trygge omgivelser, uten å risikere større verdier, eller i verste fall liv. Hvilket ikke bare sparer utviklerne for tidkrevende eksperimenter, det er også en enorm økonomisk gevinst ved å gjøre det på denne måten, da alt foregår i laboratorium, og kan gjentas tilnærmet i det uendelige.

Mange varianter

Selv om de fleste som benytter seg av en eller annen form for klimaskap eller klimakammer i dag nok har et forholdsvis godt overblikk over hva de trenger og har bruk for, er det likevel mange som ikke vet nok om det. Utvalget i dag er svært mangfoldig, og det finnes alt fra mindre enheter på størrelse med en litt stor mikrobølgeovn til store kammer man kan plassere et kjøretøy i.

Videre bør man vurdere hvilke temperaturer man ønsker det skal operere innenfor, og eventuelt hvor høy fuktigheten skal være.

Det er heller ikke alltid nødvendig å kjøpe et klimaskap eller kammer, da mange leverandører tilbyr både korttids- eller langtidsleie, eller man kan kjøpe et brukt. Alt avhengig av bruksområde og hvor lenge man trenger det. Ved permanente løsninger bør man også se hvilke serviceavtaler en eventuell leverandør kan tilby slik at investeringen utnyttes best mulig kostnadsmessig, samtidig som maner sikret en så stabil drift som mulig den tiden man drifter det.

Alle moderne klimaskap og klimakammer på markedet i dag er programmerbare og kan i de fleste tilfeller også fjernovervåkes, slik at irregulære endringer i driften oppdages på et så tidlig tidspunkt som mulig, og kan korrigeres der dette skulle være nødvendig.

Er det noe vi kan hjelpe deg med?

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat! Vi har lang og bred erfaring, og kan sammen finne den perfekte løsningen for deg og din bedrift. Kontakt oss her.