Hva skal man se etter ved kjøp av brukt klimaskap? - Kuldespesialisten AS

Hva skal man se etter ved kjøp av et brukt klimaskap?

Grunnet de stadig høyere strømprisene er det dessverre en del aktører som ikke ser seg i stand til å drifte et klimaskap i egne lokaler lenger, og derfor velger å enten selge det eller melde opphør av eventuelle leieavtaler. Dette har medført at det er en del flere klimaskap i markedet nå enn tidligere, og det er til en viss grad noe mer å velge blant for den som er ute etter enten å kjøpe eller leie et slikt nå.

Velge riktig type klimaskap

Har du tidligere leid deg tilgang hos andre aktører har du en viss formening om hvilket bruk du ønsker, og vet kanskje noe om hvilke krav som skal tilfredsstilles. Det som derimot kan være en utfordring, er hvorvidt de klimaskapene du vurderer faktisk passer til den bruken det er tiltenkt, hvorvidt det kanskje er modifisert og tilpasset spesielle oppgaver, eller kanskje ikke fungerer som forventet.

Kort sjekkliste

Det du da bør gjøre er å lage deg en kort sjekkliste ut fra hvilke behov du har. Hvilke temperaturområder skal skapet operere innenfor? Skal skapet ha mulighet for variabel luftfuktighet, og skal det kanskje også ha muligheten for å simulere UV?

Hvis alle disse parameterne er på plass er det minst like viktig å vurdere skapets tilstand. Det er alltid en viss risiko forbundet med å investere i noe som allerede er brukt av andre, men en seriøs selger vil kunne dokumentere både klimaskapets opphav og ikke minst om alle serviceintervaller er fulgt. Og om servicene er utført at et anerkjent firma innen bransjen.

Kjøp fra forhandler

Vil du være helt sikker på at det klimaskapet du går til anskaffelse av faktisk er både velbrukt og godt vedlikeholdt, bør du henvende seg til en forhandler med lang erfaring innen salg og installering av klimaskap. De aller fleste leverandørene av klimaskap har gjerne tett og godt samarbeid med kundene sine, ikke minst på vedlikeholdssiden, og er en naturlig aktør å ta i betraktning den dagen du enten skal skifte ut eller avhende den løsningen du allerede besitter.

Velger du å kjøpe et brukt klimaskap fra en profesjonell aktør vil du ikke bare få et skap som er gjennomgått og ettersett i forhold til service og vedlikehold, det blir også levert med en garanti, og kanskje også en serviceavtale så du er sikret stabil drift fremover.

Kjøp i det grå markedet

Selv om det sikkert kan være fristende å kjøpe klimaskap direkte fra en annen bruker vil det alltid være en viss risiko forbundet med dette. Nå er ikke markedet for klimaskap større enn at det er forholdsvis transparent i Norge og Skandinavia generelt, men det hender dessverre fra tid til annen at også her er det feller å gå i. Ikke nødvendigvis i ond hensikt, men en selger av et klimaskap utenom de profesjonelle kanalene har kanskje ikke full oversikt over skapets tilstand, og vet rett og slett ikke om det fungerer som forventet.

Klimaskap er som regel en forholdsvis stor kostnad, selv innen bruktmarkedet, så enten du velger å kjøpe et brukt eller nytt skap, bør du alltid forvisse seg om at det i tillegg til å tilfredsstille alle krav til funksjonalitet faktisk også er i en slik stand at det er forsvarlig å bruke det. I verste fall kan én enkelt feilslått simulering gi feil resultater, som igjen gir falske data i det videre arbeidet. Hvilket på sikt kan være fatalt – spesielt innen forskning eller produktutvikling.

Derfor er rådet at du uansett kontakter en vel etablert og erfaren leverandør av klimaskap, slik at du er sikret en best mulig løsning for å få dekket det behovet du måtte ha!

Har du spørsmål?

Ta kontakt her hvis du har noen spørsmål!