Hvor ofte bør man skifte ut klimaskapet sitt?

Hvor ofte bør man skifte ut klimaskapet sitt?

Enhver som eier eller leier et klimaskap bør uansett inngå avtale om periodisk etterkontroll og vedlikehold av den løsningen som er anskaffet, men på et eller annet tidspunkt vil det alltid bli aktuelt å stille spørsmål om hvorvidt man bør skifte det ut til fordel for en annen, og muligvis også bedre, løsning.

Flere årsaker

Går klimaskapet i stykker vil det som regel alltid være et kostnadsspørsmål i forhold til om det kan lønne seg å reparere, eller om det rett og slett bør skiftes ut. En annen årsak til at man kanskje kunne ønske å skifte det ut er hvis det er egenskaper man savner, eller simpelthen fordi man ønsker å modernisere.

Holde tritt med utviklingen

Nettopp det å modernisere kan til dels være en svært vektig begrunnelse for å skifte ut hele skapet og ikke bare moduler av det, da det hele tiden utvikles stadig nye løsninger innen klimaskapteknologien. Eksempelvis kommer det nye løsninger digital som kanskje medfører at programvaren man bruker ikke lenger er fullt ut kompatibel, hvilket kan medføre man igjen er bundet til eldre løsninger rent maskinvaremessig, men det kan også ligge økonomiske årsaker til grunn.

Eldre klimaskap kan være bygget med elektronikk som krever mer strøm enn nyere løsninger, det kan ha komme rimeligere alternativer til kjølesystemer, blant annet stilles det strengere mijøkrav til de gassene som benyttes, eller det kan være at selve isolasjonsmaterialene er bedre, slik at skapet responderer hurtigere på de simuleringene som skal gjennomføres.

Summen av alt dette kan utgjøre at et nytt skap, til tross for investeringen, faktisk vil være rimeligere i drift enn det gamle, og på den måten hurtig kunne forsvare den utgiften det vil være. Dessuten kan det gamle tas inn til ombygging og videreselges, noe som reduserer investeringen ytterligere.

Be om råd

Det kan være vanskelig å selv sette seg inn i alle detaljene rundt det rent driftstekniske, og ikke minst å selv følge med på utviklingen, så det å be om litt bistand rundt dette vil nok være en god idé. Ta gjerne en prat med leverandøren av klimaskapet og hør hva de har å si, og be gjerne om en gjennomgang av installasjonen ved neste service.

Har man en modulbasert løsning kan det hende den beste løsningen vil være en kombinasjon av utskiftning og reparasjon, og i mange tilfeller kan enkelte moduler også oppgraderes til mer moderne og miljøvennlige løsninger, slik at den daglige driften ikke behøver å avbrytes.

Innebygde løsninger

Er klimaskapet en innebygget løsning med en betydelig størrelse på vil nok kostnaden ved en utskiftning eller ombygging kunne bli noe høyere, men på den andre siden vil gevinsten også være det. Store klimaskap i romstørrelse er utvilsomt mer kostnadskrevende i drift enn mindre løsninger, så besparelsen på en modernisering vil harmonere med dette.

Ulempen vil imidlertid kunne være et noe lenger tidsavbrudd i den daglige brukssyklusen, men med fleksible leverandører burde ikke dette være noe langvarig problem. Ved litt planlegging på forhånd kan dette løses på en god måte, og ved å legge en eventuell ombygging til for eksempel en ferie er mye allerede løst.

Er ikke dette mulig kan det hende leverandøren har andre løsninger og innspill, da disse som oftest har den erfaringen rundt dette som skal til for at ting skal gå så effektivt for seg som mulig.

Har du spørsmål?

Hvis du leker med tanken på å få installert et eget kjøle- eller fryserom, eller bare er nysgjerrig på hvilke fordeler og eventuelle ulemper dette vil medføre for deg, anbefales det å ta kontakt med en kjølemontør for å høre nærmere om hvilke muligheter du har i nettopp din bolig. Ta kontakt med Kuldespesialisten her – vi hjelper deg!