Kan man installere klimaskapet sitt selv?

Dette er et spørsmål mange stiller seg når det vurderes å gå til anskaffelse av et klimaskap. Mange klimaskap er enkeltstående enheter hvor man bare behøver å tilrettelegge for hvor kammeret skal stå, og alt som behøves er å sørge for at det er tilgang til strøm i form av en egnet stikkontakt og eventuelt tilgang på vann.

Egen kompetanse

Videre bør man ta en vurdering på hvilken kompetanse man selv innehar, og her er det viktig å ikke overvurdere egne evner og kunnskaper. Der noen klimaskap bare skal plasseres og kobles til for å virke, kan andre kreve flere forberedelser. Dette går ofte på at det stilles på en slik måte at det vil være enkelt å komme til med tanke på service og vedlikehold og ved senere oppgraderinger.

Leverandøren kan ofte bidra med instruksjoner om hvordan dette gjøres på best mulig måte, og har man litt erfaring fra tidligere er det ingenting i veien for at man kan gjøre dette selv.

Lokale byggeregler

Skal man installere mer spesialiserte løsninger bør man undersøke hvorvidt lokale byggeregler tillater dette. Dette kan dekke alt av installasjon av trykkammer som skal merkes utvendig på bygget det installeres i, til andre forhold som kan være viktig å vite, blant annet hvis det skal brukes en del vann – med tanke på eventuelle lekkasjer.

Det samme kan gjøres gjeldende hvis man ønsker å omregulere bruken av lokalet det installeres i, eller om det kreves forholdsvis større ombygginger av allerede eksisterende bygninger.

Økonomiske fordeler

Å installere et klimakammer selv kan gi fordeler. For det første vil man sannsynligvis kunne spare en del penger ved at man ikke behøver ekstern hjelp av en montør eller tekniker. Man vil også lære en del av prosessen da man får en eksklusiv innsikt i hvordan det hele fungerer.

Ikke bare fordeler

Ulempene ved å installere klimakammeret sitt selv kan være at hvis man ikke har den nødvendige kompetansen vil det ikke fungere optimalt. Det er fort gjort å overse noe, som for eksempel at strømtilførselen ikke er stor nok, det kan oppstå problemer med avrenning av kondens, eller testresultatene blir feilaktige dersom det ikke står i water i forhold til omgivelsene.

Bruk en fagmann

Da et klimakammer ofte er en større investering vil det være en fordel å få en med den nødvendige fagkunnskapen til å installere det. Da blir det ikke bare installert i henhold til anvisningene som følger klimakammeret – fagpersonen vil også kunne teste det i henhold til de spesifikasjonene som forutsettes og man har en trygghet i at dersom noe ikke skulle fungere som forventet i etterkant vil dette hvile på fagpersonen eller firmaet som har levert det, og man er ikke overlatt til seg selv i feilsøkingen. Eller i verste fall må betale noen for å rette opp de eventuelle feilene.

Velg en profesjonell partner

Dagens klimakammer er avanserte innretninger som ikke bare er forholdsvis stor investering for sluttbrukeren, men også avanserte teknologiske løsninger som krever en del forkunnskaper for å kunne fungere optimalt. Ikke bare skal klimakammeret utføre avanserte simuleringer, men ved en korrekt installasjon vil det også fungere optimalt i forhold til energi- og vannforbruk, slik at det på sikt vil være kostnadsøkonomisk forsvarlig på en så god mulig som måte.

Dersom du vurderer å anskaffe et klimakammer vil det alltid være en god vurdering å involvere en profesjonell partner på et så tidlig tidspunkt som mulig. Ta da gjerne med i vurderingen hvilke tiltak du kan utføre selv, og hva som eventuelt bør overlates til erfarne teknikere.

Les mer på bloggen vår her.