Klimaanlegg, hva er lov og ikke lov? - Kuldespesialisten AS

Klimaanlegg, hva er lov og ikke lov?

Vi lever i et land hvor stadig flere får øynene opp for hvor praktisk det er med en varmepumpe installert. En varmepumpe, eller klimaanlegg om du vil, holder jevn og behagelig temperatur innendørs vinteren gjennom, den kan bidra til et kjølig innemiljø om sommeren. Den kan rense luften, og er både miljømessig og økonomisk forsvarlig i bruk.

Stort marked

Derfor finnes det også et enormt marked for denne type innretning, men i motsetning til hva mange dessverre later til å tro, er det ikke bare å kjøpe seg en, og montere den selv. I hvert fall ikke sånn helt uten videre.

Det er et strengt lovverk som regulerer ikke bare hvordan et slikt klimaanlegg skal monteres, det stilles minst like strenge krav til den som utfører selve montasjen. Dette har gjort at mange forhandlere ikke vil utlevere apparatet med mindre man kan henvise til en avtaler med godkjent installatør som innehar alle nødvendige tillatelser og sertifikater.

Må være godkjent

For det første må selskapet som installerer et slikt klimaanlegg bruke utdannete elektrikere, ettersom et klimaanlegg skal koblet til et eksisterende strømnett. Videre må montøren ha et gyldig sertifikat for montering av anlegg som inneholder gass, et såkalt f-gass sertifikat, og sist men ikke minst, montøren kjenner til hvilke krav selve anlegget skal etterfølge for å kunne fungere så effektivt som mulig.

Risiko ved å montere selv

Skulle man imidlertid falle for fristelsen og forsøke seg på å montere anlegget selv, bryter man ikke bare loven, man risikerer faktisk at en lang rekke ting går galt. I verste fall kan et feilmontert anlegg overbelaste strømnettet og ta fyr, det kan oppstå vannskader på grunn av feilmontert kondensavløp, eller det virker rett og slett ikke. I sistnevnte tilfelle vil det fort bli kostbart å skulle hyre inn en tekniker til å løse problemet, da denne ofte må demontere og begynne forfra med hele monteringen.

Direkte farlig

Et annet aspekt ved å montere selv er gassfaren. Selv om mange anlegg selges nettopp med tanke på selvmontasje, da de også er beregnet på markeder hvor dette er tillatt, skal det ikke store uvørenheten til før det kan oppstå en lekkasje i gasstilkoblingen mellom inne og ute enheten, noe som kan få dramatiske følger dersom det er snakk om montering i for eksempel en kjeller med dårlig utlufting.

Ved skader som oppstår i forbindelse med et klimaanlegg man selv har montert, vil man også selv stå ansvarlig, og det er langt fra sikkert forsikringsselskapet vil gå inn og dekke noe som helst.

Ikke kjøp brukt

Ikke alle ønsker å investere i et nytt anlegg, og siden svært mange gjør det, finnes det også en del brukte på markedet. Fordelen med dette er selvfølgelig at prisen er forholdsvis lav, men kvaliteten er da også ofte tilsvarende. Eldre klimaanlegg bruker mer strøm, har kanskje mistet en del effekt og trenger etterfylling av gass, og det kan være vanskelig å skaffe deler dersom noe skulle gå i stykker. Blant annet filtre og reléer.

En annen ting er at et brukt anlegg ikke nødvendigvis er demontert av en godkjent montør heller, så man har ingen garantier for at dette er gjort riktig, hvilket kan resultere i at selv om klimaanlegget fungerte før demontering, så er det ødelagt i ettertid, eller under oppbevaring.

Kjøp trygt

Dersom man ønsker å investere i et klimaanlegg på en så trygg måte som mulig, anbefales det på det sterkeste å kontakte en profesjonell aktør i markedet, som ikke bare selger produktet, men også har lang erfaring med både montering og service av det, og sist men ikke minst, har alle godkjenninger og sertifiseringer som skal til for å gjøre dette på en trygg og sikker måte.

Er det noe vi kan hjelpe deg med?

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat! Vi har lang og bred erfaring, og kan sammen finne den perfekte løsningen for deg og din bedrift. Kontakt oss her.