Klimaskap, eie – eller leie? - Kuldespesialisten AS

Klimaskap, eie – eller leie?

Med mindre man er i en situasjon hvor man har hyppig eller tilnærmet daglig bruk for en eller annen form for klimaskap, være seg i produksjons- eller forskningssammenheng, vil det alltid være et aktuelt spørsmål om hvorvidt man bør eie eller leie den løsningen man har behov for.

Det er selvfølgelig alltid en rekke faktorer man må ta med i vurderingen rundt dette, og alt fra hvor ofte man trenger et klimaskap til hvor lenge man har behov for tilgang når man først benytter seg av det.

Leie en løsning

Selvfølgelig vil det alltid være mest praktisk å ha sitt eget, og gjerne et så avansert at man til enhver tid vet med sikkerhet man møter de kravspesifikasjoner bruken legger til grunn. Derfor er det viktig å kartlegge behovet før man går til anskaffelse av et klimaskap, og gjerne prøve å forutse fremtidige behov, slik at man ikke behøver å skifte ut på et senere tidspunkt. Skalerbarhet er en viktig faktor her, og mulighetene for å kunne oppgradere løsningen man anskaffer seg i takt med bruken bør så absolutt være til stede.

Dette er ting man unngår ved å leie en løsning, da man gjerne bare ønsker å dekke et spesifikt behov der og da, og kan leie alt man trenger nettopp for å kunne gjøre dette. Ulempen med en slik løsning er imidlertid at man bør planlegge godt hvilke tester man ønsker å gjøre, samt det forutsetter at nettopp de mulighetene man trenger er tilgjengelige på det tidspunktet man planlegger å gjennomføre testene.

Det vil også være muligheter for å leie seg inn hos andre som har nettopp den konfigurasjonen man ønsker, men dette igjen forutsetter at det er ledig kapasitet på det ønskede tidspunktet, samtidig som det stilles krav til at testene må gjennomføres til planlagt tid, og det er ikke noe slingringsmonn i forhold til dette.

Ei din egen løsning

Man kan selvfølgelig også vurdere mulighetene for å gå til anskaffelse av sin egen løsning, som man så leier ut til andre som ikke har behov for egen installasjon stående. Dette kan faktisk være en svært god investering, og gi muligheten for å kunne eie sin egen løsning samtidig som man kan leie den ut og på den måten finansiere investeringen. Spesielt ved større og mer kostbare løsninger vil dette kunne være lukrativt, da leieinntektene selv ved kortere leieforhold gjerne vil overstige utgiftene ved å eie.

Her bør man sette seg ned og gjøre en nøye kalkyle over forventet egen bruk, pris, utgifter til vedlikehold, antall timer drift og hvilke inntekter som vil kunne genereres ved utleie. De fleste leverandører av klimaskapløsninger kan være behjelpelige med beregning av disse, samtidig som de har god kjennskap til leiemarkedet og hvilke aktører som opererer innen disse.

Leverandør av klima- og miljøskap

Selv om de fleste leverandører av klima- og miljøskap også selv leier ut, er det begrenset hva de sitter inne med av utstyr til enhver tid, og det er lite trolig de sitter inne med de største, og mest kostbare, løsningene ene og alene for å leie dem ut et begrenset tidsrom i året. Men de har god oversikt over hva de har levert, og holder gjerne tette forbindelser med kundene sine, ikke minst med tanke på vedlikehold og service på allerede leverte løsninger.

Så hvis man allerede benytter seg av klimaskap til helt enkle temporære oppgaver hvor man enten leier utstyr av en leverandør eller hos andre aktører som eier sine løsninger, kan det definitivt være en god idé å se nærmere på hva kostnaden vil være ved å investere i sitt eget utstyr. Enten om man bør eie eller leie, så kan det være økonomiske fordeler i forhold til å leie plass i andres løsninger.