Klimaskap innen fødevareindustrien - Kuldespesialisten AS

Klimaskap innen fødevareindustrien

Mange forbinder kanskje bruken av klimaskap med forskning, industri eller offshore, men klimaskap har ganske mange flere bruksområder enn disse. Blant annet er fødevareindustrien storbrukere av klimaskap, og det er tilnærmet bare fantasien som setter grenser.

Foredling av fødevarer

Et stort bruksområde er innen foredling av fødevarer, som for eksempel spekemat og røkte produkter til bruk innen produksjon av mat. Der en spekeskinke tidligere måtte henge og godgjøre seg i månedsvis, kan denne tiden nå kortes ned betraktelig ved å simulere de beste forholdene hvilket igjen fremskynder prosessen.

Det samme kan gjøres med ost, for selv om man ikke har et klimaskap av den størrelsen man kan oppbevare tonnevis av ost i, kan man bruke et klimaskap til forskjellige simuleringer, hvor man finner de beste forholdene med tanke på luftfuktighet, temperatur og lagringstid, som så overføres til den egentlige produksjonen. En metode som er betraktelig mer økonomisk enn å skulle prøve seg frem med en hel produksjonslinje.

Plantebaserte produkter

Selv om bøndene ofte har gode kunnskaper om hvordan man best mulig skal oppbevare plantebaserte produkter som grønnsaker og andre kornprodukter, forskes det stadig på bedre måter å oppbevare dette på, og ikke minst transportere. Spesielt nå som behovet for å importere og eksportere er større enn tidligere, og man ønsker å frakte over større avstander gjennom flere klimasoner.

Da er det ønskelig å vite hvilke forhold som er best egnet for å unngå skader som for eksempel muggdannelse eller spiring underveis.

I mange tilfeller vurderes også flytransport for å korte ned tiden produktene er eksponert utover de normene som er satt. Spesielt siden dette også gjerne er produkter av en slik art som ikke kan fryses ned eller på annen måte bearbeides før transport eller lagring.

Oppbevaring og konservering

Videre kan man utføre tester og simuleringer i et klimaskap som vil være alt for dyrt og tidkrevende å utføre under mer tradisjonelle forhold. Et eksempel på dette kan være under utviklingen av mat til bruk i verdensrommet. Den er testet både i forhold til temperatur og holdbarhet, og ville være en katastrofe hvis den ikke hadde den nødvendige holdbarheten som forutsettes.

Videre kan man i klimaskap prøve ut hvilken emballasje som passer best til forskjellige matvarer under forskjellige forhold, som for eksempel i et tørt skap i romtemperatur, i et kjøleskap eller i en dypfryser. Man kan også teste ut hvordan de ulike emballasjene oppfører seg, slik at man ikke risikerer sprekkdannelser hvor bakterier kan slippe inn og andre defekter i utviklingen.

Klimaskap i hjemmet

Siden klimaskap ikke utelukkende benyttes i testmiljøer kan man litt røflig si at de aller fleste hjem også har et eller flere klimaskap, dog i en litt annen variant enn hva man tror. Et helt ordinært kjøleskap eller en fryseboks er også et slags klimaskap, da begge disse er konstruert for å være tørre, samtidig som de holder en så jevn temperatur som mulig for best mulig å bevare matvarene som er lagret i dem.

Et annet eksempel kan være et vinskap, som holder den beste temperaturen for den vintypen man ønsker å lagre i dem.

Har du spørsmål?

Hvis du leker med tanken på å få installert et eget kjøle- eller fryserom, eller bare er nysgjerrig på hvilke fordeler og eventuelle ulemper dette vil medføre for deg, anbefales det å ta kontakt med en kjølemontør for å høre nærmere om hvilke muligheter du har i nettopp din bolig. Ta kontakt med Kuldespesialisten her – vi hjelper deg!