Litt om de forskjellige klima og temperaturskapene - Kuldespesialisten AS

Litt om de ulike klima- og temperaturskapene

Svært mange benytter seg av forskjellige løsninger innen klima- temperatur og værsimuleringer, spesielt innen produktutvikling, testing og forskning, men da gjerne i leiet utstyr – ofte plassert hos andre. Fordelen med dette er gjerne at man leier plass og tid ut fra hvilke behov man har, men ulempen er så tilsvarende, at man er underlagt kapasiteten til den man leier av.

Derfor kan det i de fleste tilfeller være en vurderingssak hvorvidt man bør gå til anskaffelse av sitt eget utstyr, men også her kan det være enkelte fordeler og ulemper å ta hensyn til. Ulempen kan være at det er en forholdsvis kostnadsmessig investering, men fordelen er at ved å eie sitt eget utstyr har man det alltid tilgjengelig, og det kan leies ut til andre når man ikke selv bruker det.

Temperatur- og klimaskap deles inn i to hovedgrupper

Vanligvis kan man inndele temperatur- og klimaskapene i to hovedgrupper. Det ene er typisk klimaskap beregnet til stabilitetstester med fokus på langtidsstabile temperatur og fuktighetsbetingelser, både med og uten muligheter for lyseksponering.

Den sekundære gruppen er beregnet på mer ekstreme variabler med temperaturområder som spenner fra temperaturer så langt som ned i -70°C til godt over +180°C og muligheter for skifte innenfor et svært begrenset tidsaspekt.

Kombinert med et fuktighetsområde fra 10 til 98rH og aktiv duggpunktsnivå helt ned til +5°C har man alle muligheter for et aktivt og dynamisk testmiljø innenfor de fleste langtids stabilitetstestområder og kortvarige stresstester i en og samme løsning.

Klimaskap i flere ulike størrelser

Alle klimaskap kan selvfølgelig leveres ut over de standardiserte størrelsene, og finnes i mindre løsninger for laboratoriebruk til de helt store som ofte finnes innen industri og offshore.

En typisk feil mange gjør er at de undervurderer sine egne behov, og selv om det kan være økonomisk mer krevende å gå for en større løsning enn først tiltenkt, vil det ofte vise seg å være en fordel. Er man typisk kunde for leie ved behov, behøver man ikke reflektere så mye over størrelsen, da det er utleier som tilpasser etterspørselen, men vil man selv gå til anskaffelse bør man ta høyde for hvilke behov andre igjen kan ha, slik at man kan møte de behov andre trenger hvis de skal leie.

Hva er forskjellen på et klimaskap og et temperaturskap?

Et ganske vanlig spørsmål går mer på begrepene enn hva ting egentlig heter, og det mest vanlige er forskjellen på et klimaskap og et temperaturskap. Svaret på dette er at et temperaturskap i hovedsak bare kan variere temperaturen, mens et klimaskap også kan regulere fuktigheten.

Driftskostander rundt klima- og temperaturskap

Videre er det ofte spørsmål om driftskostnadene ved disse skapene, og her er det i utgangspunktet ingen fasit, og mye avhenger av bruken. Et hyppig brukt klimaskap med svært varierende og stressende klimaforandringer vil typisk kreve noe mer ettersyn enn et som stort sett får stå i ro eller med jevne forhold. Likevel er ikke dette noen stor kostnad, og de aller fleste klimaskap kommer med serviceavtaler hvor leverandøren kontinuerlig har ettersyn og vedlikehold slik at alt til enhver tid er i den stand man ønsker.

Et godt vedlikehold av et godt klimaskap

Et godt klimaskap med godt vedlikehold, og hvor det er gitt god og grundig opplæring i bruken krever svært lite av brukeren selv, ut over lettere vedlikehold som for eksempel etterfylling av vann til fuktighetssimultasjoner og ordinært renhold mellom hver gang det brukes.

Hvordan bruke et klimaskap?

Ved å anskaffe klimaskap gjennom en etablert og seriøs forhandler vil man til enhver tid kunne være trygg på at man får den nødvendige opplæring som skal til, samtidig som utstyret alltid vil være i best mulig befatning til den bruken det er beregnet på.