Air Deumidification System

weisstechnik® luftavfuktningssystemer produseres som individuelt tilpassede anleggsløsninger for spesifikke industrielle lufttørkeprosesser.
Den sentrale funksjonelle komponenten i hvert system er en adsorpsjonsrotor eller en tørkerotor med tørkemiddel.
Her ledes luftstrømmen gjennom en struktur av glassfiber belagt med kjemisk ligert silica gel og metallsilikat.

Prosessplanleggingen sikrer et avfuktingsresultat på en målrettet verdi. I en tverrsnittsstrøm avfuktes den fuktige luften med en oppvarmet luftstrøm.
Med dette oppnår vi en kontinuerlig avfuktingsprosess.
Ved individuelle behov kan avfuktingsprosessen kombineres med konvensjonelle klimaanlegg, som gir høyproduktive, selvdrivende klimaanlegg.
Se beskrivelse under

Last ned / se datablad (PDF)