Air pollutant test chamber, Type AirEvent

Luftforurensninger som svoveldioksid, nitrogenoksid, hydrogensulfid og klor slippes ut gjennom stasjonær forbrenning i industrien, av kraftstasjoner, trafikk og jordbruk.
Naturlige hendelser som vulkanutbrudd er også ansvarlig for akkumulering av skadelige gasser i atmosfæren. De forsterker den etsende oppførselen til et bredt utvalg av materialer, enten det er metaller eller byggematerialer.
Med vårt luftforurensings testkammer kan du teste holdbarheten til produktene dine mot disse skadelige gassene og samle ytterligere informasjon om levetiden til dine produkter.
Se beskrivelse under.