Climate test chamber with 4-stamp system and solar simulation

For å utføre tester med kombinert belastning forårsaket av ujevnheter i veien og miljøfaktorer som temperatur, fuktighet og sollys. (Piping- og skranglingstester).