Continous Oven Systems, VDU / VDL

Det kontinuerlige ovnsystemet vötschtechnik® utgjør en pålitelig del av produksjonslinjen. Den kan utstyres med et bredt spekter av transportørsystemer. Den er spesielt egnet som komponent for varmebehandling i automatiseringslinjer. Våre kontinuerlige ovnsystemer er enten tilgjengelige som moduler eller er skreddersydde.