Dryers and industrial ovens for flammable solvents EN 1539, HeatEvent F

Når det gjelder prosesser som tørking av overflatebelegg, lakk og impregnering av harpikser, kan de frigjorte stoffene (f.eks. løsningsmidler) blandes med luft og danne en eksplosiv blanding.

Dersom en antenningskilde er til stede, kan dette føre til en eksplosjon. HeatEvent F tørke- og varmeovner fra vötschtechnik® oppfyller de avanserte sikkerhetskravene i EN 1539 og lar tørke- og varmebehandlingsprosessene kontrolleres trygt ved å begrense mengden løsemidler.

Se beskrivelse under.

Last ned / se datablad (PDF)