Explosion-Proof Heating and Drying Ovens, VTUW

Eksplosjonssikre varme- og tørkeovner for produksjon. Sektorer som den kjemiske, farmasøytiske og elektroniske industrien, krever ofte varme- og tørkeovner der brennbare materialer, som løsemidler, gasser etc., kan plasseres i nesten ubegrensede mengder.

Disse materialene kan danne en eksplosiv blanding i kombinasjon med luft. VTUW-serien ble utviklet for disse kritiske tilstandene. Denne serien tilfredsstiller betydelig høyere krav enn konvensjonelle tørkeovner for belegningsmaterialer (tørkeovner for lakk). CE-kompatibel design ihht. 2014/34 / EU.

Se beskrivelse under.