Heating and Drying Ovens for Clean Rooms, VTF

VTF-oppvarmings- og tørkeovnen for rene rom er preget av lavturbulensstrømmen med spesielt jevn temperaturfordeling, som kreves for optimale og repeterbare produksjonsresultater. Høyeffektiv partikulære luftfiltre (HEPA) i den friske og sirkulerende luftkanalen sikrer IS0 5 clean room class i henhold til DIN EN ISO 14644-1 i behandlingsområdet.

  • Optimale produksjonsresultater på grunn av høy renhet, tilsvarende ISO 5 clean room class i henhold til DIN EN ISO 14644-1 gjennom hele programperioden
  • Høy permanent prosessstemperatur på opptil 350°C
  • Konstant jevn romlig temperaturfordeling
  • Korte prosessykluser takket være raske utvinningstider
  • Inkorporering i automatiserte produksjonslinjer, passer gjennom modell og kombinasjon med eksplosjonsbeskyttelse