Industrial Ovens/Drying Ovenst for Flammable Material, VTL

Standard ovner og temperaturovner for belegningsmaterialer som skal brukes i produksjonen. Flyktige brennbart gasser kan emittere fra testobjektene inne i ovnen og konsentrere seg i luften og kan danne en eksplosiv blanding, for eksempel ved tørking av overflatebelegg og lakk samt impregnering av harpikser.

Industriovnene i serien VTL ble utviklet spesielt for disse prosessene. De gjør det mulig å kontrollere prosesser på en sikker måte ved å bruke en jevnt levert minimum avgassluftstrøm. Modellen oppfyller de utvidede sikkerhetskravene i EN 1539.

Se beskrivelse under.

Last ned / se datablad (PDF)