Laminar Flow ultraclean

Laminar Flow ultraclean® arbeider med vertikal, lav-turbulens forskyvningsstrøm og oppfyller kravene til renhetsklasse 5 i henhold til ISO 14644-1 i arbeidsområder. Det er permanent overtrykk under renserom, som forhindrer at partikler kommer inn i fyllings- eller arbeidsområdet.