Low Temperature Cabinets

Det er ekstreme temperaturforandringer i rommet, som medfører stort termisk stress på materialene. Derfor blir ofte temperaturtestene på romfartsutstyr utført før vakuumtest.
Våre flytende nitrogenkjølingssystemer gjør det mulig å kontrollere temperaturen nøyaktig i et bredt område fra -185°C til +200°C.
Lavtemperaturkabinett fra weisstechnik® oppnår en rask temperaturendring og en høy grad av homogenitet både i små skap og store walk in kamre.

Se beskrivelse under.

Last ned / se datablad (PDF)