Precision Climate test cabinets for particulary stable and homogeneous test conditions

Noen applikasjoner, f.eks. kalibrering og justering av sensorer, krever spesielt stabile og homogene klimaforhold. weisstechnik® har utviklet spesialiserte klimatestkabinetter for disse applikasjonene på grunnlag av ClimeEvent-serien.