Steril Cabinet

Det sterile mediclean® kabinettet beskytter trygt pasienter i fare for å bli smittet, for eksempel etter hjerteoperasjoner, benmargstransplantasjoner eller alvorlige forbrenninger. weisstechnik® tilbyr et modulbasert og fleksibelt system for å installere ultra-sterile kabinett. Disse avlukkene leveres som en komplett enhet og kan installeres i de eksisterende rommene.

  • Komplett ready-to-use løsning
  • Tilgang til pasientene gjennom integrerte sluser
  • Tilførsel av bakteriefri luft filtrert av høyeffektivt partikkelformig luftfilter
  • Kan justeres fleksibelt for å passe til strukturelle forhold
  • Beskyttelse av pasientens personvern