Temperature and climate air coniditoning units for external test areas

Ikke alle produkter som må testes under varme, kalde, fuktige eller tørre forhold, passer i et standardtemperatur- eller klimatestkabinett. I slike tilfeller kan teststrukturen være plassert i et eksternt testområde og utstyrt med et klimaanlegg.

weisstechnik® utvikler skreddersydde klimaanlegg for eksterne testområder. Disse kan leveres til kunden eller designes og produseres for å oppfylle spesifikke krav.