Test Cabinets for Temperature Shock Tests, ShockEvent

Miljøforhold har stor innvirkning på funksjonaliteten og påliteligheten til elektroniske komponenter, enheter og systemer.
For å oppdage latente svakheter på kortest mulig tid, er en typisk temperaturtest ofte utilstrekkelig; testprøver må utsettes for flere, brå temperaturendringer.
Med vårt temperatursjokkprøveskap kan ekstreme raske temperaturendringer i området fra -80°C til +220°C implementeres.
Dette lar deg redusere forekomsten av tidlige feil og øke påliteligheten til produktene dine.
Reproduserbar, sertifisert og i tid.