Test chambers for photovoltaic modules (PV)

Fotovoltaiske systemer brukes i forskjellige områder over hele verden. For å produsere energi installeres PV-moduler på bakken, i industribygninger, i private husholdninger, ladestasjoner, kjøretøy, fly, etc.
Dette gjør det desto viktigere at disse modulene fungerer perfekt mens de motstår alle klimatiske forhold.
Testkamrene med en ekstra bred eller høy innvendig testplass lar deg teste for egnethet og levetid med temperaturendringer, fukt / frost eller fuktighet / varmekonstellasjoner i henhold til IEC 61713, IEC 61215 og IEC 61464. Temperatur varierer fra -70°C til +180°C, samt høy prosessering og konstruksjonskvalitet er avgjørende for pålitelige måleresultater.