TTS-series (6 frihetsgrader)

Minst 6 vibrasjonsshakere er plassert i 3D-rom med integrert kontroll og kan skape 6 frihetsgrader (3 translasjonsgrader av frihet og 3 roterende grader).

I tillegg til X-, Y-, Z- aksebevegelse, er rotasjonsbevegelse, Roll, Pitch og Yaw også mulig ved å bruke sfæriske lagre.

Ved hjelp av elektrodynamiske vibrasjonsgeneratorer, kan IMV-systemer reprodusere bølgeformer som har komponenter i et bredt frekvensområde med høy grad av nøyaktighet. Systemvedlikehold er enkelt. Systemer omfatter minst seks vibrasjonsgeneratorer som virker langs ortogonale akser og også genererer vibrasjonskomponentene for Roll, Pitch og Yaw.

Se beskrivelse under.