Vacuum test chambers VTH and VCH/WT-D and WK-D

Fly, satellitter, romferger og helikoptre – fly må motstå ekstreme temperatursvingninger og fuktigheter i støvsugere. Det er derfor viktig å teste disse sterkt belastede komponentene for kvalitet og holdbarhet før bruk.

Med våre vakuumtestkamre kan du simulere ekstreme miljøforhold. Kombinerte temperatur- og vakuumtester ≥ 400 mbar, og temperaturområdet fra -70°C til +180°C kan reproduseres. Måleresultatene gir deg pålitelige data for å optimalisere utviklings- og produksjonsprosessene.

Trenger du mer? Våre SkyEvent-klimatestkamre dekker enda mer ekstreme testforhold.