Vedlikeholdsavtaler

Vedlikehold

Klimaskap og miljøsimuleringsutstyr er robuste enheter av høy kvalitet.

For å sikre at systemene holder seg slik i de kommende år og tiår, er regelmessig vedlikehold viktig. På denne måten kan du hindre nedetid på utstyret og samtidig sikre en lang og kostnadseffektiv drift på testutstyret.

Weiss Technik anbefaler service på sine klimaskap ved hver 2500 timer eller minst en gang per år.

Kuldespesialisten tilbyr årlige serviceavtaler til våre kunder, som omfatter forebyggende vedlikehold og lekkasjekontroll på kuldemediumkretsene.

Vi tilbyr også sporbar kalibrering på temperatur og fuktighet.