Weiss Technik bygger unikt tørromssystem i Norge - Kuldespesialisten AS

Weiss Technik bygger unikt tørromssystem i Norge

Som en av verdens ledende aktører innen miljøsimulering er det ikke overraskende at Weiss Technik derfor også er førstevalget når vitenskapelige institutter verden over skal finne sin leverandør til sine prosjekter. Både som prosjektledere, eller bare som konsulentgivende samarbeidspartner.

Med dette som begrunnelse har SINTEF, Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon med base i Trondheim, valgt Weiss Technik som sin samarbeidspartner når de nå skal prosjektere og bygge et klimabasert tørrom for testing av produksjon av Litium-ion-batterier. Dette er spesielt positivt i forhold til at Norge har forpliktet seg til å bidra med forskning innen utvikling av nye energikilder, hvor effektiviseringen av utviklingen av battericeller vil gi markedet et kraftig løft.

SINTEF, som har utviklet vitenskapelig kunnskap innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap i mer enn 70 år nå, bygger for tiden et forskningsanlegg for forskning og utvikling samt produksjon av litium-ion-batterier for fremtidens elektriske stasjoner. For å kunne bygge dette kompetansesenteret er SINTEF avhengig av Weiss Technik som partner for å kunne bygge et tørrromssystem ut fra de ønskede kriteriene. Tørre rom er helt avgjørende for en effektiv og sikker batteriproduksjon. Et konstant klima med ekstremt lav luftfuktighet er helt avgjørende for kvaliteten og funksjonssikkerheten til litium-ion-batteriene med hensyn til den fuktfølsomme produksjonsprosessen.

Maksimalt avfuktet romluft

For å kunne bibeholde det ekstremt tørre produksjonsklimaet som kreves konstant under alle forhold, er tørrommet adskilt og lufttett fra det omkringliggende produksjonsbygget, bygget som en slags rom-i-rom-løsning. Et lett overtrykk i systemet beskytter kammeret mot inntrengning av fuktig luft utenfra. Inne i kammeret fjernes all fuktighet fra luften i henhold til prinsippet om adsorpsjonsavfukting, hvilket betyr at luftstrømmen som skal tørkes strømmer gjennom et lag av fiberfleece, som består av en struktur av bundet silikatgele og metallsilikat, og deretter avfuktes til nødvendig duggpunktstemperatur. I motstrømmen drives fuktigheten som er adsorbert i silikagelen ut ved hjelp av varm regenereringsluft. Med dette systemet kan man dermed oppnå en kontinuerlig avfuktingsprosess med duggpunktstemperaturer mellom -40 og -70 grader.

Energieffektivt totalsystem

For SINTEF-systemet er det Weiss Technik som står for selve designet og leverer alt fra den avanserte cellekonstruksjonen til den behovsorienterte avfuktingsteknologien og tørrommet, som måler ikke mindre enn rundt 155 kvadratmeter. Kundens ønskede mål er en konstant duggpunkttemperatur i rommet på -42,5 grader Celsius ved maksimal energieffektivitet. Dette oppnås ved å bruke et av de mest effektive avfuktningssystemene på markedet.

Det er forventet at systemet i Trondheim vil kunne tas i bruk allerede medio 2022.

Kilde:
https://www.weiss-technik.com/en/news-and-trade-shows/current-topics/weiss-technik-builds-a-dry-room-system-in-norway?utm_campaign=basic-content&utm_source=linkedin&utm_medium=organic&utm_content=Bild&utm_term=SINTEF