Om oss

kuldespesialisten

Kuldespesialisten ble startet opp i 2007  av Arve Nørgaard, som da allerede hadde vært i kjølebransjen siden 1995.                                                                      Fra oppstart ble driften konsentrert rundt 3 hovedgeskjefter, reparasjon og vedlikehold av lavtemperatur klimaskap, kalibrering av temperatur og fuktighet på klimaskap og bygging av kjøleanlegg i dagligvarebransjen, da som underleverandør til Carrier Refrigeration Norway AS.                                          Pga store arbeidsmengder, med mye materiell og personell, ble det i år 2016 besluttet at all  arbeidsinnsats skulle konsentreres til kun lavtemperatur klimaanlegg. Kuldespesialisten kjører service i hele landet på klimaskap, og er Norsk servicepartner for verdens største leverandør av klimaskap, Weiss Technik i Tyskland.