K-series

Høy eksitasjonskraft og stille vannkjølt system for å forbedre testmiljøet.

K-serien, vannkjølte vibrasjonssimulerende testsystemer med høy eksitasjonskraft, fullt utviklet av IMV.

Avansert ytelse fra K-serien vil forbedre testmiljøet betraktelig.