Hva er en kuldeteknikker egentlig?

De fleste forbinder kanskje betegnelsen kuldeteknikker med en som kommer og overhaler varmepumpen en gang iblant, eller skifter gass på kjøleskapet. Hvilket i og for seg også hører til arbeidsoppgavene, men yrket spenner over et betraktelig bredere felt enn det.

Kuldeteknikk, eller kjøleteknikk som det også kalles, handlet opprinnelig om å holde ting kalde. Fortrinnsvis næringsmidler, men i dag dekker fagområdet også klimaanlegg for alt fra store bygninger til biler og skip.

Lang utdannelse

For å kunne kalle seg kuldeteknikker stilles det noen formelle krav ut over det å ha kunnskap om de forskjellige anleggene man skal vedlikeholde eller arbeide med. Kuldemaskinistutdannelsen er en toårig høyskole hvor opptakskravet er at man allerede har en elektroutdannelse eller tilsvarende relevant med fagbrev.

Utdannelsen er svært variert, og ettersom faget i seg selv hører til et av de som utvikler seg hurtigst rent teknologisk er det mange områder en kommende kuldeteknikker må lære å beherske.

Ikke bare må de kunne mye om de forskjellige systemene de skal montere og eventuelt vedlikeholde, de må kunne elektro, kjenne til de forskjellige styringssystemene som finnes, de må beherske datateknologi, kunne sveise og lodde, og vite en hel del om rørteknikk.

Varierte arbeidsoppgaver

Ved siden av å kunne montere og vedlikeholde rene kjøle- eller varmeanlegg, må en kuldeteknikker også være forberedt på å være kreativ og løsningsorientert, da de fleste anlegg er tilpasset hvert enkelt bruksområde og sjelden følger noen direkte definert standard. Riktignok er selve enhetene gjerne de samme overalt, men ved en eventuell feilsøking vil det kunne være forskjell på om et anlegg er montert i en lagerbygning eller i et skip, og man må ha forståelse for miljøet rundt.

Et annet eksempel på steder hvor det typisk vil være nødvendig å få bistand fra en kuldeteknikker er datasenter. IT-bransjen er i rivende utvikling, og selv små og mellomstore bedrifter bruker i dag dataløsninger basert på egne små datasenter, for ikke å snakke om de store dedikerte datasentrene det blir stadig flere av.

Enorme mengder strøm

Slike datasentre trekker store mengder strøm som igjen gjør at de produserer enorme mengder med varme. Hvilket krever kontinuerlig kjøling til en forhåndsbestemt temperatur, slik at serverne i anleggene kan kjøres så stabilt som mulig. I mange tilfeller vil det også være aktuelt å gjenvinne varmen i slike anlegg, hvilket er fullt mulig, men forutsetter avanserte og komplekse løsninger for å få dette til på en økonomisk forsvarlig måte.

Sykehus og forskning

Mange kjøletekniske bedrifter leverer og monterer også løsninger til sykehus og forskningsinstitusjoner, da disse også ofte er avhengige av løsninger som både er driftssikre og holder stabile temperaturer. Dette kan være alt fra kjøleskap beregnet på oppbevaring av medisinsk materiale til mikrobiologiske løsninger hvor enhver temperaturendring vil være kritisk. Som for eksempel under dyrkning av bakterier eller annen flora det forskes på.

Valg av kuldeteknisk leverandør

Med et så bredt fagområde kan det være litt av en jungel å finne den rette leverandøren som kan dekke nettopp ditt behov. Da kan det være lurt å definere så godt som mulig hva det er du ønsker, og så forhøre deg om noen av bedriftene i ditt nærområde har den kompetansen og kunnskapen som er nødvendig for å løse oppgaven på best mulig måte.

Er det noe vi kan hjelpe deg med?

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat! Vi har lang og bred erfaring, og kan sammen finne den perfekte løsningen for deg og din bedrift. Kontakt oss her.