Kuldeteknikkens historie

Kuldeteknikkens historie

Menneskerasen er jegere og samlere, og har alltid vært opptatt av hvordan vi best mulig kan oppbevare mat til senere bruk. Enten det var større byttedyr som kunne brødfø stammen eller familien over tid, eller bær og planter som skulle høstes og fortæres på et senere tidspunkt. Kreativiteten har nok blomstret i tidligere tider, og alt fra røking til fermentering har vært brukt i denne streben etter å spare til senere bruk, og muligvis testet de også ut mulighetene med å benytte seg av is. Det finnes imidlertid ingen dokumentasjon som underbygger dette, og det er først i nyere tid vi med sikkerhet vet at is ble brukt til oppbevaring av mat.

Skar ut isblokker

Allerede i middelalderen skar befolkningen i Norge ut isblokker om vinteren de pakket inn i flis eller halm slik at den holdt seg til langt ut på sommeren, og kunne brukes til nedkjøling av mat slik at den holdt seg både frisk og god lenge.

Denne teknikken ble brukt til langt ut på 1800-tallet og utviklet seg sakte, men sikkert til å bli en stor industri for dem som holdt på med dette. Faktisk var Norge en av Europas største eksportører av is til nedkjøling av mat, og norsk is bidro til friske matvarer både i England, de nordlige delene av Europa og flere andre land.

Stor eksport

Over 100 spesialisolerte skip hentet is i Norge om vinteren, som de så seilte til store kjølelagre i andre land som så distribuerte isen videre til de som hadde fasilitetene til å oppbevare den videre.

I begynnelsen var det stort sett innen kjøttindustrien, men etter hvert ble det utviklet løsninger som gjorde at også privatpersoner kunne nyttiggjøre seg av denne teknologien. Noe som var et enormt fremskritt, da man selv kunne oppbevare mat hjemme uten å måtte gå på akkord med verken kvalitet eller holdbarhet.

De første kjøleskapene

De første kjøleinnretningene bestod stort sett av en trekasse kledd med et isolerende materiale hvor det ble plassert en isklump i et rom, og et annet rom var tiltenkt fødevarene som skulle oppbevares der. Denne isen smeltet selvfølgelig, men ettersom det fantes egne leverandører av is kunne man abonnere på en tjeneste slik at det til enhver tid var nok is i skapet til å holde seg.

Enkelte butikker hadde også store kjølerom fulle av is hvor man kunne leie en hylle til egen mat, og så hentet man bare det man trengte etter behov.

Fremstille is

Det å fremstille is industrielt ville spare verden for mye transport og store lagerhaller tiltenkt denne bruken, og allerede på midten av 1700-tallet klarte den skotske kjemikeren William Cullen å lage en maskin som klarte å kjøle ned mindre mengder vann til is, men ingen så potensialet og den ble ansett som en morsom kuriositet uten noen videre praktisk nytte.

Slik forble det inntil 1877 da den tyske ingeniøren Carl von Linde tok patent på verdens første mekaniske kjøleinnretning som produserte kulde ved hjelp av å komprimere ammoniakk ved hjelp av trykk. Denne innretningen ble ikke overraskende først tatt i bruk av den tyske ølindustri, men på grunn av sin enkle konstruksjon ble den hurtig populær og nå satte utviklingen for alvor fart.

Kompresjonskjøleskapets fødsel

Det antas at det i 1930-årene fantes over en million kjøleskap basert på denne kompresjonsteknikken bare i USA, og sakte men sikkert spredte teknologien seg til andre deler av verden, hvor det etterhvert også ble allemannseie.

All denne nye teknologien krevde imidlertid en del vedlikehold for å fungere optimalt, og en ny yrkesgruppe oppsto – kjøleteknikere.

I dag er det vel de færreste kjøleteknikere som faktisk reiser hjem til folk og vedlikeholder kjøleskapene deres, men det skjer fortsatt, selv om kjøleteknikere har et adskillig bredere fagområde enn dette. Spesielt innen industrien, hvor store kjøleanlegg skal etterses og vedlikeholdes.

Er det noe vi kan hjelpe deg med?

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat! Vi har lang og bred erfaring, og kan sammen finne den perfekte løsningen for deg og din bedrift. Kontakt oss her.