EMC Test Cabinets, Type LabEvent

Electromagnetic compatibility (EMC) er definert som evnen til en elektrisk enhet til å fungere tilfredsstillende i dets elektromagnetiske miljø (interferensfølsomhet) og uten innflytelse på omgivelsene på en umerkelig måte (interferens).
Beviset for å ikke være utsatt for interferens og tilstrekkelig lav interferensutslipp er spesifisert i EMC-direktivet og EMC-standardene.

Last ned / se datablad (PDF)