EmissionEvent, Type VOC 1000

Utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) er vanlig i bilinteriør og kan forårsake sykdommer. De representerer dermed en kontinuerlig risiko for passasjerers helse.
Med denne enheten er det mulig å evaluere vitenskapelige og produksjonstekniske tiltak for å begrense utslipp i bilinteriør.

Last ned / se datablad (PDF)