Hva er sollyssimulering, og hva brukes det til? - Kuldespesialisten AS

Hva er sollyssimulering, og hva brukes det til?

Det finnes klimaskap til de fleste formål. Fukttesting, korosjonstesting, klimasimulering og temperatursimuleringer, for å nevne noen, og ikke minst klimaskap konstruert for sollyssimulering.

Et klimaskap beregnet for sollyssimulering er som navnet tilsier et klimaskap beregnet på å simulere forskjellige forhold under sollys. Lyset i et slikt skap har et lysspektrum som ligger svært nært solens, slik at simuleringene blir så realistiske som mulig. Dog under kontrollerte former, og i tillegg til å regulere styrken på sollyset kan man som regel også variere både temperatur og luftfuktigheten i skapet, noe som gjør det velegnet til å utføre forskjellige forsøk, både med levende organismer og gjenstander man ønsker å se hvordan oppfører seg under forskjellige sol- og værforhold.

Simulert sollys i vekstkammer

Disse er svært godt egnet til å teste ut under hvilke forhold planter trives best, eller man kan gjøre nøyaktige målinger i vekstsekvensene og se hvilken effekt sollyset har under ekstreme forhold. Det kan simuleres morgendis, regn eller tåke, samtidig som man kan justere lyset ut fra hvilken tid på døgnet man ønsker å simulere. På denne måten kan man «lure» plantene til å tro det kanskje er dag mens det egentlig er natt, eller man kan se hvordan tropiske planter vil arte seg under arktiske forhold med for eksempel midnattssol.

Dette er svært nyttig i de tilfeller det skal undersøkes hvorvidt man kan introdusere en ny plantesort til landbruket, da man ikke bare kan simulere døgnsituasjoner, men hele årssykluser på betraktelig kortere tid enn hva som vil skje i naturen, samtidig som man i et laboratorium har betraktelig bedre kontroll på forsøkene da plantene er beskyttet for ytre påvirkninger som for eksempel insekter, uforutsette kuldeperioder eller andre ting som vil kunne påvirke et slikt forsøk.

Materialtest i solkammer

Mange produsenter ønsker å se hvordan produktene deres oppfører seg under forskjellige forhold og om de er egnet til bruk i visse geografiske områder. Typiske testområder kan være om hvordan for eksempel enkelte fargestoffer beregnet på klær påvirkes av sollyset under forskjellige forhold andre steder enn der de produseres. Eksempelvis vil solforholdene i en ørken helt klart være annerledes enn i en tropisk regnskog, og spesielt kunststoffprodukter påvirkes av solens UV stråler, hvor de vil brytes ned og til sist gå i oppløsning på grunn av dette. Hvor lang tid dette kan ta varierer alt fra noen få måneder til hundrevis av år, og dette kan man finne ut av ved å utsette produktet for UV-lys i et sollyssimuleringsskap.

Hvordan fungerer dette egentlig?

Selve skapet er et klimaskap med de samme egenskapene som mange andre hvor man kan justere både temperatur og luftfuktighet, bortsett fra at dette også har en spesialpære, en kraftig «metal halide» pære som i kombinasjon med et glassfilter kan simulere solen under forskjellige miljøforhold.

Fordelen med dette er ikke bare at man kan skape et jevnt og homogent miljø hvor man har full kontroll på både luftfuktighet, temperatur og sollys, man kan variere disse med hver sine parametere, slik at man ikke bare kan simulere reelle forhold, men også kunstige. Noe som hyppig blir brukt i forbindelse med forskning på hvordan verden vil arte seg om tusenvis av år, under helt andre solforhold enn dem vi har i dag.

Slike klimaskap finnes i alle mulige størrelser, alt ettersom hva man har tenkt å bruke det til. Enten det er til laboratoriebruk i forbindelse med forskning, eller til materialtesting, hvor det finnes sollyssimuleringsskap som rommer en bil.

Er det noe vi kan hjelpe deg med?

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat! Vi har lang og bred erfaring, og kan sammen finne den perfekte løsningen for deg og din bedrift. Kontakt oss her.