Hvem leier klimaskap og lignende utstyr? - Kuldespesialisten AS

Leie eller eie klimaskap og lignende utstyr?

Når man har leid seg inn hos en annen aktør som tilbyr plass i sine klimaskap over en viss tid, begynner man å forstå at det å ha dette utstyret selv, i sine egne lokaler, vil kunne gi en helt annen frihet enn hva andre leieløsninger kan tilby. Å leie tid i et klimaskap hos noen andre kan være hensiktsmessig i de tilfellene man ikke behøver det så ofte, men ønsker man å hyppig ha tilgang, og da gjerne når man selv ønsker det, kan det være på tide å vurdere andre løsninger.

Ved å ha et klimaskap tilgjengelig i egne lokaler oppnår man en helt annen fleksibilitet enn når man er avhengig av andre, samtidig som det blir mindre stress rundt det når eksperimenter eller testoppgaver skal være ferdig.

I slike tilfeller finnes det da fire alternativer man bør se nærmere på:

  1. Gå til anskaffelse av nytt utstyr man eier selv.
  2. Gå til anskaffelse av brukt utstyr man eier selv.
  3. Inngå leieavtale vedrørende nytt utstyret.
  4. Inngå leieavtale vedrørende brukt utstyret.

Alle disse variantene har både ulemper og fordeler, og vi skal her kikke litt nærmere på noen av dem angående leieavtaler. Hvem inngår dem, og hvorfor?

Den typiske kunden som velger å leie utstyr faller ofte inn i en av de følgende kategorier:

Kunder som allerede har brukt alle budsjettene sine i inneværende budsjettår, men likevel har behov for utstyr med en gang. Denne typen kunder leier ofte inntil nye budsjetter er nådd, hvoretter utstyret innløses til dagspris på det aktuelle tidspunktet. Siden hele eller deler av leien kan motregnes i selve innløsningssummen, er merkostnaden ofte svært beskjeden.

Termiske og klimatiske tester

Kunder uten eller med liten erfaring innen termiske og klimatiske tester, men som mistenker at de kan ha nytte av å innføre tester av denne typen, fortrinnsvis i eget laboratorie. Dersom ønsket om å kjøpe testutstyr er basert på noe usikre teoretiske forutsetninger, kan det være vanskelig å forsvare en investering på hundretusenvis av kroner. Her vil en utleieløsning være svært attraktiv, for hvis forventningene ikke skulle innfris eller opptrer annerledes enn resultatet, kan man enkelt kvitte seg med utstyret igjen etter bare noen få måneder.

Utvikler eller investerer i selskapet

Kunder som utvikler eller investerer en del i andre deler av selskapet, og som av den grunn ikke ønsker å binde opp egen kapital i kostbart produksjonsutstyr. Disse kundene kan også være i en situasjon hvor det investeres massivt i et produksjonslager eller ansatte i forbindelse med introduksjon av nye produkter på markedet. Denne typen kunder foretrekker å vite om alle sine utgifter på forhånd, og ønsker derfor ikke å bli overrasket over en stor og uventet serviceregning.

Investeringsstopp selv med penger på driftsbudsjettet

Kunder som egentlig har innført investeringsstopp, men som typisk fortsatt har penger på driftsbudsjettet. I forhold til regnskapet bokføres normalt leieutgiften på bedriftens driftskonto og dermed unngår de en forholdsvis stor investering som vanligvis må avskrives over lang tid.

Har du spørsmål?

Som man ser er det mange gode grunner til å leie fremfor å eie, og rent praktisk vil det i utgangspunktet fungere på samme måte hva serviceavtaler og vedlikehold angår. Prismessig vil det heller ikke være den helt store forskjellen, da mange velger å løse inn utstyret ved «break even», det vil si når leiesummen er den samme som ved et eventuelt kjøp. Man bare sprer kostnadene på en annen måte, og der man vanligvis må selge hvis utstyret ikke er tilfredsstillende, bør man til enhver tid trekke seg ut av en leieavtale. Ta gjerne kontakt her for nærmere informasjon om hva som vil passe nettopp ditt behov best!