Temperature Vacuum Cabinet

Testing av romfartsutstyr før den første flyturen ut i verdensrommet er et krav for å kunne forutsi oppførselen til disse verdifulle komponentene. De testes ved å simulere forholdene i det ytre rom.

weisstechnik® temperatur-vakuumkabinett reproduserer nøyaktig forholdene i det ytre rom, noe som gjør det mulig å teste i et fullstendig kontrollert miljø.
Våre høyytelses vakuum pumpesystemer kan nå et vakuum på opptil 10ˉ⁷ mbar. Flytende nitrogen som sirkulerer i temperatur-vakuumkabinettet gir temperaturer fra -185° C til +165° C. Funksjoner, for eksempel infrarød stråling eller en romlig temperaturgradient, kan simuleres i henhold til kundens krav.