Explosion-Proof Drying oven, VFT with ATEX type examination

Små eksplosjonssikre varme- og tørkeovner for bruk i produksjon og laboratorier.

Se beskrivelse under.